Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 130
51. évfolyam
2008. május 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 430/2008/EK rendelete (2008. május 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 431/2008/EK rendelete (2008. május 19.) a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/376/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 29.) a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról

7

  

Bizottság

  

2008/377/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 8.) a klasszikus sertéspestis szlovákiai előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 1765. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2008/378/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 15.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1892. számú dokumentummal történt)

22

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/379/KKBP együttes fellépése (2008. május 19.) az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EUBAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról

24

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office