Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 129
51. évfolyam
2008. május 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 426/2008/EK rendelete (2008. május 14.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1212/2005/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 427/2008/EK rendelete (2008. május 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 428/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a gabonaintervenciós központok meghatározásáról (kodifikált változat)

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/372/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 12.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról az Európai Közösségek és Izrael Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan

39

  

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz az Európai Közösségek és Izrael Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan

40

  

2008/373/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 28.) az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

44

  

2008/374/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 29.) a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országok állampolgáraira vonatkozó Közös Konzuli Utasítás 3. melléklete I. részének módosításáról

46

  

2008/375/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 29.) az Európai Közösség és a Török Köztársaság között létrejött, a Török Köztársaságnak a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

48
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office