Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 128
51. évfolyam
2008. május 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 424/2008/EK rendelete (2008. május 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 425/2008/EK rendelete (2008. május 15.) a gabonaágazatban 2008. május 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2008/370/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. április 10.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban

6

  

2008/371/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. április 29.) a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret kiigazítása tekintetében történő módosításáról

8

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

10
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office