Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 126
51. évfolyam
2008. május 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 419/2008/EK rendelete (2008. május 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/366/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. január 30.) C 35/06 számú állami támogatásról (f.d. NN 37/06), amelyet Svédország a Konsum Jämtland Ekonomisk Förening javára juttatott (az értesítés a C(2008) 311. számú dokumentummal történt) (1)

3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office