Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 125
51. évfolyam
2008. május 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 408/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 409/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 410/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

5

  

A Bizottság 411/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

6

 

*

A Bizottság 412/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

7

 

*

A Bizottság 413/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 27/2008/EK rendeletnek a Thaiföldön kívüli egyes harmadik országokból származó, a 0714 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó egyes éves vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről

15

 

*

A Bizottság 414/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 2008/2009. tárolási évben egyes sajtok magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésével kapcsolatban az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 415/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2007/2008-as időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek „szállítások” és „közvetlen eladások” közötti felosztásáról

22

 

*

A Bizottság 416/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 3600/92/EGK rendeletnek a metalaxil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti értékelése tekintetében történő módosításáról (1)

25

 

*

A Bizottság 417/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

27

  

A Bizottság 418/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

28

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/363/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 14.) a Cotonoui Megállapodás 96. cikke alapján a Guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2005/321/EK határozat meghosszabbításáról

29

  

Bizottság

  

2008/364/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 28.) a hasított sertések litvániai osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 1595. számú dokumentummal történt)

32

  

2008/365/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

36

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

39

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office