Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 122
51. évfolyam
2008. május 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 405/2008/EK rendelete (2008. május 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 406/2008/EK rendelete (2008. május 7.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. április 28. és május 2. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 407/2008/EK rendelete (2008. május 7.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

7

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 298/05/COL (2005. november 22.) az egyes gazdasági ágazatok számára regionálisan differenciált rátájú szociális biztonsági járulékokat illető javaslatról (Norvégia)

11

  

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 1/2006/SC. számú határozata (2006. április 27.) a 2004–2009-es időszakra vonatkozó pénzügyi mechanizmus projektjeinek ellenőrzéséről

30

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 1/2007/SC. számú határozata (2007. október 25.) az EGT pénzügyi mechanizmust illető költségmegosztási elv megállapításáról szóló 5/2004/SC. számú állandó bizottsági határozat módosításáról

32

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 3/2007/SC. számú határozata (2007. december 6.) az EFTA-dokumentumok nyilvános hozzáféréséről és az EFTA-államok Állandó Bizottsága 3/2005/SC. számú határozatának hatályon kívül helyezéséről

33
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office