Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 120
51. évfolyam
2008. május 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 401/2008/EK rendelete (2008. május 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 402/2008/EK rendelete (2008. május 6.) a Törökországból származó rozs behozatalára vonatkozó eljárásokról (kodifikált változat)

3

 

*

A Bizottság 403/2008/EK rendelete (2008. május 6.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás értelmében behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2008–2009-es szállítási időszakra történő átmeneti meghatározásáról

6

 

*

A Bizottság 404/2008/EK rendelete (2008. május 6.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a szpinozad, a kálium-bikarbonát és a réz-oktanoát engedélyezése, illetve az etilén használata tekintetében történő módosításáról

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/357/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 23.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az öngyújtókra érvényes európai szabványok által követendő, különleges gyermekbiztonsági előírásokról (1)

11

  

2008/358/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 25.) a vállalatirányítási és társasági jogi nem kormányzati szakértők csoportjának létrehozásáról szóló 2005/380/EK határozat módosításáról

14

  

2008/359/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 28.) az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport felállításáról

15

  

2008/360/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a 2003-as hollandiai madárinfluenza elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerülő kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2008) 1668. számú dokumentummal történt)

17

  

2008/361/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 6.) az állat-egészségügyi eljárások számítógépesítéséhez, az állatbetegségek bejelentési rendszeréhez, kommunikációs intézkedésekhez, valamint tanulmányokhoz és értékelésekhez a 2008. évre adott közösségi pénzügyi hozzájárulásról

18

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/362/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. május 6.) a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat könyvvizsgáló jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek külső minőségbiztosításáról (az értesítés a C(2008) 1721. számú dokumentummal történt)

20

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office