Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 117
51. évfolyam
2008. május 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 388/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára az 1472/2006/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Makaó Különleges Közigazgatási Területről szállított ugyanezen termék behozatalára – a Makaóból való származás bejelentésére tekintet nélkül – történő kiterjesztéséről

1

  

A Bizottság 389/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 390/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő, nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Lenteja de la Armuña (OFJ))

13

 

*

A Bizottság 391/2008/EK rendelete (2008. április 30.) a migráns munkavállalók és közvetlen leszármazottaik munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó 2008. évi ad hoc modul előírásainak elfogadásáról szóló 102/2007/EK rendelet módosításáról (1)

15

 

*

A Bizottság 392/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Ternasco de Aragón (OFJ))

16

 

*

A Bizottság 393/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az asztaxantin-dimetil-diszukcinát takarmányadalékként való engedélyezéséről (1)

20

 

*

A Bizottság 394/2008/EK rendelete (2008. április 30.) az 1266/2007/EK rendeletnek egyes, a betegségre fogékony fajokhoz tartozó állatok esetében a 2000/75/EK tanácsi irányelvben előírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

22

  

A Bizottság 395/2008/EK rendelete (2008. április 30.) a gabonaágazatban 2008. május 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

24

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/53/EK irányelve (2008. április 30.) a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a pontyfélék tavaszi virémiája (SVC) tekintetében történő módosításáról (1)

27

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/350/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 3.) a 91/689/EGK tanácsi irányelv 3. cikke értelmében a veszélyes hulladékot hasznosító vállalkozások és létesítmények engedélyezési kötelezettség alóli mentességére vonatkozó angliai, walesi, észak-írországi és skóciai szabályokról (az értesítés a C(2008) 1212. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2008/351/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 28.) a fertőző betegségek járványügyi felügyeletére és ellenőrzésére szolgáló korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében jelentendő események vonatkozásában a 2000/57/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1574. számú dokumentummal történt) (1)

40

  

2008/352/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 29.) az Indiából származó vagy ott feladott guargumira pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2008) 1641. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2008/353/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 29.) a ciflufenamid, a FEN 560 és a flonikamid új hatóanyagokra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 1644. számú dokumentummal történt) (1)

45

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office