Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 115
51. évfolyam
2008. április 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 380/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 381/2008/EK rendelete (2008. április 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 382/2008/EK rendelete (2008. április 21.) a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (átdolgozás)

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/336/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 14.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és helyettesítéséről

32

  

Bizottság

  

2008/337/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. áprillis 24.) a 21/2004/EK tanácsi rendeletnek a juh- és kecskefélék elektronikus azonosítására vonatkozó iránymutatások és eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006/968/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1571. számú dokumentummal történt) (1)

33

  

2008/338/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 24.) a 2004/438/EK határozat I. mellékletének az Ausztráliából származó nyers tej és nyerstej-alapú termékek, a Szerbiából származó tej és tejalapú termékek tekintetében, továbbá a Svájcra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1587. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2008/339/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 25.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI. mellékletének a ragadós száj- és körömfájás élővírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1577. számú dokumentummal történt) (1)

39

  

2008/340/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 25.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1580. számú dokumentummal történt)

41

  

2008/341/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 25.) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programokra vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról (az értesítés a C(2008) 1588. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Értesítés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló, partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

47

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Közösség és Ukrajna közötti, kiviteli vámokról szóló, levélváltás formájában kötött megállapodás hatálybalépéséről szóló tájékoztatáshoz (  HL L 112., 2008.4.24.)

48

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office