Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 113
51. évfolyam
2008. április 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 366/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 367/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 368/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 369/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

  

A Bizottság 370/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

8

  

A Bizottság 371/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

9

 

*

A Bizottság 372/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

11

 

*

A Bizottság 373/2008/EK rendelete (2008. április 24.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezetben, a IIa övezet közösségi vizein, valamint a IIIa övezet Skagerrakon és a Kattegaton kívüli részében folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

13

 

*

A Bizottság 374/2008/EK rendelete (2008. április 24.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 94. alkalommal történő módosításáról

15

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/328/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 18.) a Schengeni Információs Rendszer technikai támogatóegysége (SIS központi rész) létesítésének és működésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról szóló, az 1990. évi Schengeni Egyezmény által felállított Végrehajtó Bizottság határozatának módosításáról

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használandó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap formájáról szóló 118/66/EGK rendelet módosításáról szóló, 1977. szeptember 23-i 2237/77/EGK bizottsági rendelethez (  HL L 263., 1977.10.17., 1. o.) (Magyar nyelvű 2004. évi különkiadás 03. fejezet, 3. kötet, 170. o.)

23
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office