Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 112
51. évfolyam
2008. április 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 362/2008/EK rendelete (2008. április 14.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyagi nélkülözésre vonatkozó másodlagos célváltozók 2009-es listája tekintetében történő végrehajtásáról (1)

1

  

A Bizottság 363/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról

14

 

*

A Bizottság 365/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munkaerő mintavételes felmérésére vonatkozó 2010., 2011. és 2012. évi ad hoc modulprogram elfogadásáról (1)

22

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/325/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 18.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy belga tagjának kinevezéséről

25

  

Bizottság

  

2008/326/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 11.) az Európai Közösségek harmadik országba kiküldött tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására, 2007. február 1-jétől, 2007. március 1-jétől, 2007. április 1-jétől, 2007. május 1-jétől és 2007. június 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról

26

  

2008/327/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 21.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) leküzdése céljából a Portugáliában felmerült kiadások fedezésére szolgáló, a 2006. és 2007. évre szóló közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló 2006/923/EK határozat egyes rendelkezéseitől való eltérésről (az értesítés a C(2008) 1444. számú dokumentummal történt)

29

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és Ukrajna közötti, kiviteli vámokról szóló, levélváltás formájában kötött megállapodás hatálybalépéséről

31

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 78/764/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról szóló, 1983. március 28-i bizottsági irányelvhez (  HL L 109., 1983.4.26.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 07. kötet, 3. o.)

32

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office