Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 111
51. évfolyam
2008. április 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 356/2008/EK rendelete (2008. április 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 357/2008/EK rendelete (2008. április 22.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 358/2008/EK rendelete (2008. április 22.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 359/2008/EK rendelete (2008. április 18.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

7

 

*

A Bizottság 360/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/324/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 25.) „a súlyos bűncselekmények nyomozását, felderítését és üldözését szolgáló elektronikus adatmegőrzési platform” elnevezésű szakértői csoport létrehozásáról

11

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak a 2007. költségvetési évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 2. költségvetés-módosítás (  HL L 2., 2008.1.4.)

15

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office