Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 110
51. évfolyam
2008. április 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 354/2008/EK rendelete (2008. április 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 355/2008/EK rendelete (2008. április 21.) az 1239/95/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal előtti eljárások során az elektronikus kommunikációs eszközök használata tekintetében történő módosításáról (1)

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/323/EK

 
 

*

A Bizottság határozata 2008. április 1. az Atlanti-óceán keleti részében és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állomány helyreállításával kapcsolatos egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról (az értesítés a C(2008) 1202. számú dokumentummal történt)

7

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelethez (  HL L 270., 2003.10.21., 123. o.) (Magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet, 40. kötet, 391. o.)

16

 

*

Helyesbítés az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról (  HL L 83., 2008.3.26.)

16

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office