Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 109
51. évfolyam
2008. április 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 348/2008/EK rendelete (2008. április 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 349/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a június 1-jétől2008. augusztus 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

3

  

A Bizottság 350/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

5

 

*

A Bizottság 351/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek földi ellenőrzésének rangsorolása tekintetében történő végrehajtásáról (1)

7

 

*

A Bizottság 352/2008/EK rendelete (2008. április 18.) az 1580/2007/EK rendeletnek a kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról az uborkára és a meggy kivételével a cseresznyefélékre

9

 

*

A Bizottság 353/2008/EK rendelete (2008. április 18.) az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében előírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról (1)

11

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/49/EK irányelve (2008. április 16.) a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a közösségi repülőtereket használó légi járművek földi ellenőrzésének végrehajtási feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/318/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 7.) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Olaszország számára egyes földrajzi térségekben fűtési célú gázolajra és LPG-re vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazásának engedélyezéséről

27

  

2008/319/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 14.) a „SISNET” elnevezésű kommunikációs infrastruktúrának a schengeni környezetben történő kiépítéséről és működtetéséről a Tanács főtitkárhelyettese által egyes tagállamok nevében kötött szerződéseknek a főtitkárhelyettes által történő igazgatására vonatkozó költségvetési szempontok pénzügyi szabályozásának megállapításáról szóló, 2000. március 27-i 2000/265/EK határozat módosításáról

30

  

Bizottság

  

2008/320/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 25.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK rendelet értelmében a Közösségben 2008. január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid-mennyiségek meghatározásáról (az értesítés a C(2008) 1053. számú dokumentummal történt)

32

  

2008/321/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 8.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2008) 1283. számú dokumentummal történt)

35

  

2008/322/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 18.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2008) 1442. számú dokumentummal történt) (1)

40

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office