Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 108
51. évfolyam
2008. április 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 342/2008/EK rendelete (2008. április 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 343/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

3

  

A Bizottság 344/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

7

 

*

A Bizottság 345/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (átdolgozás) (1)

8

  

A Bizottság 346/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

18

  

A Bizottság 347/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

20

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/315/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 11.) a C 32/07. (ex N 389/06) számú állami támogatásról határozott idejű védintézkedés a portugáliai hajógyártási ágazat javára (az értesítés a C(2007) 6063. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2008/316/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 31.) tekintettel az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelmére Salvadorban, a 980/2005/EK tanácsi rendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálat megindításáról

29

  

2008/317/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 10.) a rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 1293. számú dokumentummal történt) (1)

30

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office