Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 105
51. évfolyam
2008. április 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 335/2008/EK rendelete (2008. április 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/300/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 7.) a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről

3

  

2008/301/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 7.) a Régiók Bizottsága egy román póttagjának kinevezéséről

4

  

2008/302/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 7.) a Régiók Bizottsága tíz lengyel tagjának és tizenöt lengyel póttagjának kinevezéséről

5

  

Bizottság

  

2008/303/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 14.) a klasszikus sertéspestis szlovákiai előfordulásával összefüggő átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 1525. számú dokumentummal történt) (1)

7

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/304/KKBP együttes fellépése (2008. április 14.) az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

10

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office