Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 102
51. évfolyam
2008. április 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 330/2008/EK rendelete (2008. április 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 331/2008/EK rendelete (2008. április 11.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 332/2008/EK rendelete (2008. április 11.) a Chiléből származó marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 297/2003/EK rendelet módosításáról

17

 

*

A Bizottság 333/2008/EK rendelete (2008. április 11.) a 378/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározott önkéntes moduláció keretében Portugáliának nyújtott kiegészítő támogatási összegek felső határának megállapításáról

19

 

*

A Bizottság 334/2008/EK rendelete (2008. április 11.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

20

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/297/EK

 
 

*

A Bizottság határozata 2008. március 27. az Olaszországban a sertések hólyagos betegsége elleni állat-egészségügyi intézkedésekről szóló 2005/779/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1092. számú dokumentummal történt) (1)

22

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/298/KKBP határozata (2008. április 7.) az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló 2001/80/KKBP határozat módosításáról

25

 

*

A Tanács 2008/299/KKBP együttes fellépése (2008. április 7.) az Európai Védelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 2004/551/KKBP tanácsi együttes fellépés módosításáról

34

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office