Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 101
51. évfolyam
2008. április 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 325/2008/EK rendelete (2008. április 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 326/2008/EK rendelete (2008. április 10.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 327/2008/EK rendelete (2008. április 10.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

5

  

A Bizottság 328/2008/EK rendelete (2008. április 10.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

6

 

*

A Bizottság 329/2008/EK rendelete (2008. április 10.) az 552/2007/EK határozatnak a 2007. évi költségvetési felső határok megállapítása tekintetében történő módosításáról

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/296/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 1187. számú dokumentummal történt) (1)

9

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv módosításáról szóló 2001/52/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 190., 2001.7.12.) (Magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 26. kötet, 365. o.)

11

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office