Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 98
51. évfolyam
2008. április 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 322/2008/EK rendelete (2008. április 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 323/2008/EK rendelete (2008. április 8.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 324/2008/EK rendelete (2008. április 9.) a tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljárások megállapításáról (1)

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/291/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 18.) A bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1005. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2008/292/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 4.) annak megállapításáról, hogy az 1100/2007/EK rendelet alkalmazásában a Fekete-tenger és a hozzá kapcsolódó folyórendszerek nem képezik az európai angolna természetes élőhelyét (az értesítés a C(2008) 1217. számú dokumentummal történt)

14

  

2008/293/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 4.) a hasított sertések franciaországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről szóló 2006/784/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1235. számú dokumentummal történt)

16

  

2008/294/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről (az értesítés a C(2008) 1256. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/295/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása 2008. április 7. a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 1257. számú dokumentummal történt) (1)

24

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról szóló, 2008. március 27-i 283/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 86., 2008.3.28.)

28

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office