Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 89
51. évfolyam
2008. április 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 288/2008/EK rendelete (2008. március 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 289/2008/EK rendelete (2008. március 31.) a kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenőrzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló 1266/2007/EK rendelet módosításáról (1)

3

  

A Bizottság 290/2008/EK rendelete (2008. március 31.) a gabonaágazatban 2008. április 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

9

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/41/EK irányelve (2008. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kloridazon hatóanyag felvétele céljából történő módosításáról (1)

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/281/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 25.) a Franciaország által a Teollisuuden Voima Oy számára az AREVA NP (a korábbi Framatome ANP) által építendő atomerőmű projektje keretében végrehajtott C 45/06 (ex NN 62/A/06) számú intézkedésről (az értesítés a C(2007) 4323. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2008/282/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 987. számú dokumentummal történt) (1)

26

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office