Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 85
51. évfolyam
2008. március 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 274/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 275/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 276/2008/EK rendelete (2008. március 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2008/267/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. március 11.) az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja alapján történő igénybevételéről

7

  

Tanács

  

2008/268/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. március 17.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Suomen Pankki külső könyvvizsgálója tekintetében történő módosításáról

8

  

Bizottság

  

2008/269/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 19.) a 2001/618/EK határozatnak a franciaországi Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan és Nord megyéknek az Aujeszky-féle betegségtől mentes régiók jegyzékébe való felvétele céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1072. számú dokumentummal történt) (1)

9

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office