Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 83
51. évfolyam
2008. március 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 272/2008/EK rendelete (2008. március 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/261/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

3

  

2008/262/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

5

  

Bizottság

  

2008/263/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. június 27.) az Ausztria által a BAWAG-PSK javára nyújtott C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 3038. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2008/264/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 25.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a cigarettákra vonatkozó európai szabványok által követendő tűzvédelmi előírásokról (1)

35

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/265/EK

 
 

*

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás alapján létrehozott EU–Svájci Vegyes Bizottság 1/2008 számú határozata (2008. február 28.) az eljárási szabályok módosításáról

37

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/266/KKBP határozata (2008. január 28.) az európai unió által vezetett erők csádi köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Csádi Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről

39

  

Megállapodás az Európai Unió és a Csádi Köztársaság között az Európai Unió által vezetett erők csádi köztársasági jogállásáról

40

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office