Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 80
51. évfolyam
2008. március 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/210/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Albánia európai partnerségében megfogalmazott elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/54/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

1

  

2008/211/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) a Bosznia és Hercegovina európai partnerségében megfogalmazott elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/55/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

18

  

2008/212/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a csatlakozási partnerségben létrehozott elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/57/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

32

  

2008/213/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglaltak szerint a Koszovót is magában foglaló Szerbiával létrejött Európai Partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/56/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

46
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office