Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 78
51. évfolyam
2008. március 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 215/2008/EK rendelete (2008. február 18.) a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkalmazandó pénzügyi szabályzatról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/215/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Fejlesztési Alap bizottsága eljárási szabályzatának elfogadásáról

35
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office