Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 71
51. évfolyam
2008. március 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

KÖLTSÉGVETÉSEK

  

Európai Parlament

  

2008/165/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfogadása

I/1

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A.Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása

I/9

B.Általános bevételi kimutatás költségvetési soronkénti bontásban

I/19

– 1. cím:Saját források

I/20

– 3. cím:Többletek, egyenlegek és kiigazítások

I/40

– 4. cím:Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/50

– 5. cím:Az intézmények igazgatási tevékenységéből származó bevételek

I/59

– 6. cím:Hozzájárulások és visszatérítések a közösségi megállapodások és programok keretén belül

I/71

– 7. cím:Késedelmi kamatok és pénzbírságok

I/96

– 8. cím:Hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletek

I/100

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/109

C.Személyzet

I/111

D.Épületek

I/161

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉN

I. szakasz:Parlament

I/167

–Bevételek

I/170

– 4. cím:A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

I/170

– 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/173

– 6. cím:Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében

I/179

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/181

–Kiadások

I/183

– 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyek

I/185

– 2. cím:Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

I/200

– 3. cím:Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/209

– 4. cím:Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/220

– 10. cím:Egyéb költségek

I/224

II. szakasz:Tanács

I/227

–Bevételek

I/230

– 4. cím:Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

I/230

– 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/233

– 6. cím:Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében

I/239

– 7. cím:Késedelmi kamat

I/241

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/243

–Kiadások

I/245

– 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyek

I/246

– 2. cím:Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/260

– 3. cím:Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/274

– 10. cím:Egyéb kiadások

I/287

IV. szakasz:Bíróság

I/289

–Bevételek

I/292

– 4. cím:A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek

I/292

– 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/295

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/301

–Kiadások

I/303

– 1. cím:Az intézmény állományához tartozó személyek

I/304

– 2. cím:Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek

I/316

– 3. cím:Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/327

– 10. cím:Egyéb költségek

I/329

V. szakasz:Számvevőszék

I/331

–Bevételek

I/334

– 4. cím:Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

I/334

– 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/337

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/343

–Kiadások

I/345

– 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyek

I/346

– 2. cím:Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

I/358

– 10. cím:Egyéb költségek

I/369

VI. szakasz:Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

I/371

–Bevételek

I/374

– 4. cím:Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/374

– 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/377

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/383

–Kiadások

I/385

– 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/386

– 2. cím:Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/400

– 10. cím:Egyéb kiadások

I/414

VII. szakasz:Régiók Bizottsága

I/417

–Bevételek

I/420

– 4. cím:Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/420

– 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/423

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/429

–Kiadások

I/431

– 1. cím:Az intézménynél dolgozó személyek

I/432

– 2. cím:Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/445

– 10. cím:Egyéb kiadások

I/459

VIII. szakasz:Európai ombudsman

I/461

–Bevételek

I/464

– 4. cím:A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

I/464

– 6. cím:Közösségi egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

I/467

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/469

–Kiadások

I/471

– 1. cím:Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/472

– 2. cím:Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

I/481

– 3. cím:Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/487

– 10. cím:Egyéb költségek

I/493

IX. szakasz:Európai adatvédelmi biztos

I/495

–Bevételek

I/498

– 4. cím:Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

I/498

– 9. cím:Egyéb bevételek

I/501

–Kiadások

I/503

– 1. cím:Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/504

– 2. cím:Épületek, berendezések és egyéb működési kiadások

I/514

– 10. cím:Egyéb kiadások

I/518

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

KÖLTSÉGVETÉSEK

  

Európai Parlament

 

*

II/1

III. szakasz:Bizottság(II. kötet)

II/1

—Bevételek

II/13

– 3. cím:Rendelkezésre álló többletek

II/14

– 4. cím:A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

II/17

– 5. cím:Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

II/20

– 6. cím:Közösségi egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

II/27

– 7. cím:Késedelmi kamatok és bírságok

II/53

– 8. cím:Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek

II/57

– 9. cím:Egyéb bevételek

II/62

–Kiadások

II/65

– XX. cím:Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

II/69

– XX 01. alcím:Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

II/71

– 01. cím:Gazdasági és pénzügyek

II/93

– 01 01. alcím:A gazdasági és pénzügyek területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/96

– 01 02. alcím:Gazdasági és monetáris unió

II/99

– 01 03. alcím:Nemzetközi gazdasági és pénzügyek

II/101

– 01 04. alcím:Pénzügyi műveletek és eszközök

II/103

– 02. cím:Vállalkozáspolitika

II/121

– 02 01. alcím:A vállalkozáspolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/124

– 02 02. alcím:Versenyképesség, iparpolitika, innováció és vállalkozás

II/130

– 02 03. alcím:Áruk belső piaca és ágazati politikák

II/142

– 02 04. alcím:Együttműködés – Világűr és biztonság

II/154

– 02 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/159

– 03. cím:Versenypolitika

II/161

– 03 01. alcím:A versenypolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/164

– 03 03. alcím:Kartellek, trösztellenes tevékenység és liberalizáció

II/166

– 04. cím:Foglalkoztatási és szociális ügyek

II/169

– 04 01. alcím:A foglalkoztatási és szociális ügyek területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/172

– 04 02. alcím:Európai Szociális Alap

II/179

– 04 03. alcím:Munkavégzés Európában – Szociális párbeszéd és mobilitás

II/191

– 04 04. alcím:Foglalkoztatás, társadalmi szolidaritás és nemek közötti egyenlőség

II/200

– 04 05. alcím:A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap (EGF)

II/217

– 04 06. alcím:Előcsatlakozási eszköz (IPA) – Humánerőforrás-fejlesztés

II/218

– 04 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/219

– 05. cím:Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

II/221

– 05 01. alcím:A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/224

– 05 02. alcím:A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók

II/232

– 05 03. alcím:Közvetlen támogatások

II/262

– 05 04. alcím:Vidékfejlesztés

II/276

– 05 05. alcím:Előcsatlakozási intézkedések a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén

II/289

– 05 06. alcím:A „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület nemzetközi vonatkozásai

II/291

– 05 07. alcím:Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése

II/292

– 05 08. alcím:Politikai stratégia és koordináció a „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen

II/297

– 06. cím:Energiaügy és közlekedés

II/303

– 06 01. alcím:Az energiaügy és közlekedés területének igazgatási kiadásai

II/306

– 06 02. alcím:Szárazföldi, légi és tengeri közlekedés

II/317

– 06 03. alcím:Transzeurópai hálózatok

II/332

– 06 04. alcím:Hagyományos és megújuló energiák

II/335

– 06 05. alcím:Atomenergia

II/343

– 06 06. alcím:Az energetikával és a közlekedéssel összefüggő kutatás

II/347

– 06 07. alcím:Az energiafelhasználók és a szállítási szolgáltatásokat igénybe vevők biztonsága és védelme

II/352

– 07. cím:Környezetvédelem

II/357

– 07 01. alcím:A környezetvédelmi politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/360

– 07 02. alcím:Globális környezetvédelmi ügyek

II/364

– 07 03. alcím:A közösségi környezetvédelmi politika és jogszabályok végrehajtása

II/368

– 07 04. alcím:Polgári védelem

II/379

– 07 05. alcím:A közösségi környezetvédelmi cselekvési programon alapuló új szakpolitikai kezdeményezések

II/383

– 07 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/384

– 08. cím:Kutatás

II/387

– 08 01. alcím:A kutatási területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/392

– 08 02. alcím:Együttműködés – Egészségügy

II/396

– 08 03. alcím:Együttműködés – Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia

II/397

– 08 04. alcím:Együttműködés – Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák

II/399

– 08 05. alcím:Együttműködés – Energia

II/400

– 08 06. alcím:Együttműködés – Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve)

II/402

– 08 07. alcím:Együttműködés – Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)

II/403

– 08 08. alcím:Együttműködés – Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok

II/404

– 08 09. alcím:Együttműködés – Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (EBB)

II/405

– 08 10. alcím:Ötletek

II/406

– 08 11. alcím:Emberek

II/407

– 08 12. alcím:Kapacitások – Kutatási infrastruktúra

II/408

– 08 13. alcím:Kapacitások – A kis- és középvállalkozások (kkv-k) javára végzett kutatás

II/409

– 08 14. alcím:Kapacitások – Tudásközpontú régiók

II/410

– 08 15. alcím:Kapacitások – Kutatási potenciál

II/411

– 08 16. alcím:Kapacitások – Tudomány a társadalomban

II/412

– 08 17. alcím:Kapacitások – Nemzetközi együttműködési tevékenységek

II/413

– 08 18. alcím:Kapacitások – Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (EBB)

II/414

– 08 19. alcím:Kapacitások – A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása

II/415

– 08 20. alcím:Euratom – Fúziós energia

II/416

– 08 21. alcím:Euratom – Atommaghasadás és sugárzásvédelem

II/418

– 08 22. alcím:Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése

II/419

– 08 23. alcím:A szén- és acélkutatási alap kutatási programjai

II/424

– 08 24. alcím:Európai Innovációs és Technológiai Intézet

II/426

– 09. cím:Információs társadalom és média

II/429

– 09 01. alcím:Az „Információs társadalom és média” szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/432

– 09 02. alcím:I2010 – Elektronikus kommunikációs politika és hálózatbiztonság

II/440

– 09 03. alcím:I2010 – IKT átvétele

II/445

– 09 04. alcím:I2010 – Együttműködés – Információs és kommunikációs technológiák (IKT)

II/450

– 09 05. alcím:Kapacitások – Kutatási infrastruktúra

II/454

– 09 06. alcím:I2010 – Audiovizuális politika és a Media program

II/456

– 09 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/460

– 10. cím:Közvetlen kutatás

II/463

– 10 01. alcím:A közvetlen kutatási területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/466

– 10 02. alcím:Közvetlenül finanszírozott működési előirányzatok a kutatás területén – Hetedik keretprogram (2007–2013) – EK

II/471

– 10 03. alcím:Közvetlenül finanszírozott működési előirányzatok a kutatás területén – Hetedik keretprogram (2007–2011) – Euratom

II/473

– 10 04. alcím:Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése

II/475

– 10 05. alcím:A közös kutatóközpont által az Euratom-Szerződés értelmében végzett nukleáris tevékenységekből eredő korábbi kötelezettségek

II/480

– 11. cím:Halászati és tengerészeti ügyek

II/483

– 11 01. alcím:A „halászati és tengerészeti ügyek” szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/486

– 11 02. alcím:Halászati piacok

II/492

– 11 03. alcím:Nemzetközi halászat és tengerjog

II/496

– 11 04. alcím:A közös halászati politika irányítása

II/504

– 11 05. alcím:Halászati kutatás

II/506

– 11 06. alcím:Európai Halászati Alap (EHA)

II/509

– 11 07. alcím:Az élővízi erőforrások védelme, kezelése és kiaknázása

II/518

– 11 08. alcím:A közös halászati politika ellenőrzése és végrehajtása

II/520

– 11 09. alcím:Tengerpolitika

II/524

– 11 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/525

– 12. cím:Belső piac

II/527

– 12 01. alcím:A belső piac szakpolitika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/530

– 12 02. alcím:A Belső Piaci Főigazgatóság politikai stratégiája és koordinálása

II/532

– 12 03. alcím:A szolgáltatások belső piaca

II/535

– 13. cím:Regionális politika

II/539

– 13 01. alcím:A regionális politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/542

– 13 03. alcím:Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és egyéb regionális műveletek

II/546

– 13 04. alcím:Kohéziós Alap

II/559

– 13 05. alcím:A strukturális politikákkal kapcsolatos előcsatlakozási műveletek

II/561

– 13 06. alcím:Szolidaritási Alap

II/564

– 14. cím:Adóügyek és vámunió

II/567

– 14 01. alcím:Az adóügyi és vámuniós szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/570

– 14 02. alcím:Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság szakpolitikai stratégiája és koordinálása

II/573

– 14 03. alcím:Az adóügy és a vámpolitika nemzetközi vonatkozásai

II/574

– 14 04. alcím:Vámpolitika

II/576

– 14 05. alcím:Adópolitika

II/579

– 15. cím:Oktatás és kultúra

II/583

– 15 01. alcím:Az oktatás és kultúra területének igazgatási kiadásai

II/586

– 15 02. alcím:Egész életen át tartó tanulás, beleértve a többnyelvűséget

II/597

– 15 04. alcím:Az európai kulturális együttműködés fejlesztése

II/607

– 15 05. alcím:Az ifjúság és a sport terén megvalósuló együttműködés ösztönzése és támogatása

II/612

– 15 06. alcím:Az európai polgárság támogatása

II/614

– 15 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző pénzügyi rendeletnek megfelelően kötötték le

II/619

– 16. cím:Tájékoztatás

II/623

– 16 01. alcím:A tájékoztatási politikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/626

– 16 02. alcím:Tájékoztatás és a média

II/631

– 16 03. alcím:„Polgárközeli tájékoztatás”

II/634

– 16 04. alcím:Elemzési és tájékoztatási eszközök

II/638

– 17. cím:Egészségügy és fogyasztóvédelem

II/643

– 17 01. alcím:Igazgatási kiadások az egészségügyi és fogyasztóvédelmi szakpolitika területén

II/646

– 17 02. alcím:Fogyasztóvédelem

II/655

– 17 03. alcím:Közegészségügy

II/658

– 17 04. alcím:Élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatgondozás és növényegészségügy

II/667

– 18. cím:A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

II/679

– 18 01. alcím:Igazgatási kiadások a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség szakpolitikai területén

II/682

– 18 02. alcím:Szolidaritás – Külső határok, vízumpolitika és a személyek szabad mozgása

II/688

– 18 03. alcím:Migrációs áramlások – Közös bevándorlási és menekültügyi politika

II/695

– 18 04. alcím:Alapvető jogok és uniós polgárság

II/702

– 18 05. alcím:Biztonság és a szabadságjogok védelme

II/711

– 18 06. alcím:A jog érvényesülése büntető- és polgári jogi ügyekben

II/718

– 18 07. alcím:Drogprevenció és felvilágosítás

II/723

– 18 08. alcím:Szakpolitikai stratégia és koordináció

II/726

– 19. cím:Külkapcsolatok

II/729

– 19 01. alcím:Igazgatási kiadások a külkapcsolatok területén

II/732

– 19 02. alcím:Többoldalú kapcsolatok, harmadik országokkal folytatott együttműködés a migráció és a menekültügy terén és általános külkapcsolati ügyek

II/743

– 19 03. alcím:Közös kül- és biztonságpolitika

II/745

– 19 04. alcím:Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR)

II/752

– 19 05. alcím:Együttműködés és kapcsolatok a tagsággal nem rendelkező ipari országokkal

II/757

– 19 06. alcím:Válsághelyzetekre való reagálás és a biztonságot veszélyeztető globális fenyegetések

II/760

– 19 08. alcím:Európai szomszédságpolitika és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok

II/769

– 19 09. alcím:A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatok

II/779

– 19 10. alcím:Az Ázsiával, Közép-Ázsiával és a közel-keleti országokkal (DCI) fenntartott kapcsolatok

II/782

– 19 11. alcím:Szakpolitikai stratégia és koordinálása a külkapcsolatok területén

II/791

– 19 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/795

– 20. cím:Kereskedelem

II/801

– 20 01. alcím:Igazgatási kiadások a kereskedelmi szakpolitika területén

II/804

– 20 02. alcím:Kereskedelempolitika

II/807

– 21. cím:Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok

II/813

– 21 01. alcím:A fejlesztési szakpolitika és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok igazgatási kiadásai

II/817

– 21 02. alcím:Élelmiszer-biztonság

II/823

– 21 03. alcím:A fejlesztés nem állami szereplői

II/825

– 21 04. alcím:Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát

II/827

– 21 05. alcím:Emberi és társadalmi fejlődés

II/830

– 21 06. alcím:Földrajzi együttműködés az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) államokkal

II/840

– 21 07. alcím:Fejlesztési együttműködési fellépések és ad hoc programok

II/845

– 21 08. alcím:Politikai stratégia és koordináció a „fejlesztés és kapcsolatok az AKCS-államokkal” szakpolitika területén

II/848

– 21 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző pénzügyi rendeletnek megfelelően kötötték le

II/851

– 22. cím:Bővítés

II/855

– 22 01. alcím:A bővítés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/858

– 22 02. alcím:Bővítési folyamat és stratégia

II/865

– 22 03. alcím:Csatlakozás után nyújtott pénzügyi támogatás

II/877

– 22 04. alcím:Tájékoztatási és kommunikációs stratégia

II/879

– 22 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/881

– 23. cím:Humanitárius segítségnyújtás

II/885

– 23 01. alcím:A humanitárius segélyek szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/888

– 23 02. alcím:Humanitárius segítségnyújtás, beleértve az otthonuktól elszakadt népességcsoportoknak nyújtott segítséget, az élelmiszersegélyeket és a katasztrófavédelmet

II/890

– 23 49. alcím:Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/893

– 24. cím:A csalás elleni küzdelem

II/895

– 24 01. alcím:A csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/898

– 24 02. alcím:A csalás elleni küzdelem

II/899

– 25. cím:A bizottsági szakpolitikák koordinálása és jogi tanácsadás

II/905

– 25 01. alcím:A bizottsági szakpolitikák koordinálásával és a jogi tanácsadással kapcsolatos igazgatási kiadások

II/906

– 25 02. alcím:A civil társadalommal fenntartott kapcsolatok, átláthatóság és tájékoztatás

II/912

– 26. cím:Igazgatás

II/915

– 26 01. alcím:A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai

II/918

– 26 02. alcím:Multimédiás gyártás

II/946

– 26 03. alcím:Interoperábilis páneurópai elektronikus kormányzati szolgáltatások közigazgatási rendszerek, gazdasági szervezetek és állampolgárok részére

II/949

– 27. cím:Költségvetés

II/953

– 27 01. alcím:A költségvetés szakterületével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/956

– 27 02. alcím:A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése és a zárszámadás

II/959

– 28. cím:Ellenőrzés

II/963

– 28 01. alcím:Igazgatási kiadások a pénzügyi ellenőrzés szakterületén

II/966

– 29. cím:Statisztika

II/969

– 29 01. alcím:A statisztika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/972

– 29 02. alcím:Statisztikai adatok készítése

II/975

– 30. cím:Ellátások

II/981

– 30 01. alcím:Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/984

– 31. cím:Nyelvi szolgálatok

II/989

– 31 01. alcím:Igazgatási kiadások a nyelvi szolgálatok szakterületén

II/992

– 40. cím:Tartalékalapok

II/1001

– 40 01. alcím:Az igazgatási kiadások tartalékalapja

II/1004

– 40 02. alcím:Pénzügyi támogatások tartalékalapja

II/1007

Mellékletek

–V. címsor

II/1013

–Kiadóhivatal

II/1031

–Bevételek

II/1032

–Kiadások

II/1037

–Európai Csalás Elleni Hivatal

II/1051

–Bevételek

II/1052

–Kiadások

II/1057

–Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

II/1069

–Bevételek

II/1070

–Kiadások

II/1075

–Egyéni Jogosultságok Kezelési és Kifizetési Hivatala

II/1089

–Bevételek

II/1090

–Kiadások

II/1095

–Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

II/1103

–Bevételek

II/1104

–Kiadások

II/1109

–Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

II/1117

–Bevételek

II/1118

–Kiadások

II/1123

–Strukturális alapok

II/1131

–Kutatás és technológiafejlesztés

II/1133

–Európai Gazdasági Térség

II/1137

–A tagjelölt országok számára hozzáférhető költségvetési megnevezések listája

II/1147

–Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek – az általános költségvetés által garantált hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek

II/1153

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása saját forrás típusa és tagállam szerint

II/1179


  

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

 
  

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

 
  

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

 
  

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

 
  

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

 
  

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

 


HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office