Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 69
51. évfolyam
2008. március 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 221/2008/EK rendelete (2008. március 10.) a Dél-Afrikából származó egyes mangán-dioxidok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 222/2008/EK rendelete (2008. március 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 223/2008/EK rendelete (2008. március 12.) a selyemhernyó-tenyésztők termelői szervezeteinek elismerésére vonatkozó feltételek és eljárások megállapításáról

10

  

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

Gyakorlati útmutató a felek részére az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke előtti bírósági eljárásról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/219/EK

 
 

*

Az EK-Svájc Vegyes Bizottság 1/2008 határozata (2008. február 22.) a 2. jegyzőkönyv III. és VIb. táblázatának helyettesítéséről

34
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office