Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 65
51. évfolyam
2008. március 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 210/2008/EK rendelete (2008. március 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 211/2008/EK rendelete (2008. március 7.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 212/2008/EK rendelete (2008. március 7.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (1)

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/207/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 28.) egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének elfogadásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

10

  

Bizottság

  

2008/208/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 23.) az Olaszország által a bioüzemanyagok jövedéki adójának csökkentése tekintetében meglévő rendszer módosításaként végrehajtani tervezett C 30/2006 (korábbi N 367/05 és N 623/05) számú (az értesítés a C(2007) 5091. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2008/209/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 7.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 827. számú dokumentummal történt) (1)

18

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office