Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 60
51. évfolyam
2008. március 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 199/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról

1

  

A Bizottság 200/2008/EK rendelete (2008. március 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

  

A Bizottság 201/2008/EK rendelete (2008. március 4.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

 

*

A Bizottság 202/2008/EK rendelete (2008. március 4.) a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos testületeinek száma és elnevezése tekintetében történő módosításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 203/2008/EK rendelete (2008. március 4.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének a gamithromycin tekintetében történő módosításáról (1)

18

  

A Bizottság 204/2008/EK rendelete (2008. március 4.) a félig vagy teljesen hántolt rizsre 2008. március 5-től alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

21

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/188/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

22

  

2008/189/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

23

  

2008/190/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

24

  

2008/191/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

25

  

2008/192/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság közötti, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről

26

  

2008/193/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

27

  

2008/194/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

28

  

2008/195/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

29

  

2008/196/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és Malajzia kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

30

  

2008/197/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Paraguayi Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

31

  

2008/198/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

32

  

2008/199/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 28.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről

33

  

Bizottság

  

2008/200/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 20.) a textil- és ruházati termékek behozatalával kapcsolatban Argentína által fenntartott kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó vizsgálati eljárás megszüntetéséről

34

  

2008/201/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 28.) a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatalnak az 1042/2006/EK rendelet keretében egyes feladatokat ellátó szervvé való kijelöléséről, valamint a közösségi halászati ellenőrök és vizsgálati eszközök jegyzékének elfogadásáról szóló 2007/166/EK határozat módosításáról

36

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office