Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 59
51. évfolyam
2008. március 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 195/2008/EK rendelete (2008. március 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 196/2008/EK rendelete (2008. március 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 197/2008/EK rendelete (2008. március 3.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezés termékleírásában történő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról Queijo Serra da Estrela (OEM)

8

 

*

A Bizottság 198/2008/EK rendelete (2008. március 3.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 92. alkalommal történő módosításáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/180/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 25.) az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

12

  

2008/181/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 25.) az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

14

  

2008/182/Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 25.) a fúziós program tanácsadó bizottságának felállításáról szóló, 1980. december 16-i tanácsi határozat módosításáról

15

  

2008/183/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 28.) a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről

17

  

2008/184/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 29.) az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezéséről

18

  

Bizottság

  

2008/185/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 21.) az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról (az értesítés a C(2008) 669. számú dokumentummal történt) (kodifikált változat) (1)

19

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/186/KKBP közös álláspontja (2008. március 3.) az Irakról szóló 2003/495/KKBP közös álláspont módosításáról

31

 

*

A Tanács 2008/187/KKBP közös álláspontja (2008. március 3.) a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó intézkedésekről

32

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office