Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 57
51. évfolyam
2008. március 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 189/2008/EK rendelete (2008. február 18.) a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről

1

  

A Bizottság 190/2008/EK rendelete (2008. február 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 191/2008/EK rendelete (2008. február 29.) a gabonaágazatban 2008. március 1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 192/2008/EK rendelete (2008. február 29.) az egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Barèges-Gavarnie (OEM) – Hořické trubičky (OJF)) szóló 989/2007/EK rendelet helyesbítéséről

11

 

*

A Bizottság 193/2008/EK rendelete (2008. február 29.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/173/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről

14

  

Bizottság

  

2008/174/EK

 
 

*

A Bizottság határozata 2005. december 21. az Olaszország (Trento autonóm megye) által a közlekedési ágazatban előirányzott állami támogatásról (az értesítés a C(2005) 5315. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2008/175/EK

 
 

*

A Közösségi/Svájci Statisztikai Bizottság 1/2008 határozata 2008. február 14. eljárási szabályzatának elfogadásáról

21

  

2008/176/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 22.) a hasított sertések osztályozásának Belgiumban engedélyezett módszereiről szóló 97/107/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 678. számú dokumentummal történt)

25

  

2008/177/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 25.) a hasított sertések osztályozásának Finnországban engedélyezett módszereiről szóló 96/550/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 692. számú dokumentummal történt)

28

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/178/KKBP határozata (2008. január 28.) a Kameruni Köztársaság területén áthaladó, az Európai Unió által vezetett erők jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Kameruni Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről

30

  

Megállapodás az Európai Unió és a Kameruni Köztársaság között a Kameruni Köztársaság területén áthaladó, az Európai Unió által vezetett erők jogállásáról

31

 

*

A Tanács 2008/179/KKBP közös álláspontja (2008. február 29.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2005/440/KKBP közös álláspont módosításáról

37

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office