Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 56
51. évfolyam
2008. február 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 178/2008/EK rendelete (2008. február 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 179/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a sertéshús magánraktározásáról szóló szerződések meghosszabbításának lehetővé tételéről

3

 

*

A Bizottság 180/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a lófélék afrikai lópestisen kívüli betegségeit vizsgáló közösségi referencialaboratóriumról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról

4

 

*

A Bizottság 181/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a belvízi közlekedés fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról (kodifikált változat) (1)

8

 

*

A Bizottság 182/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2008-as költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatásra vonatkozó terv elfogadásáról szóló 1146/2007/EK rendelet módosításáról

13

  

A Bizottság 183/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

16

  

A Bizottság 184/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

18

  

A Bizottság 185/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

20

  

A Bizottság 186/2008/EK rendelete (2008. február 28.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

21

  

A Bizottság 187/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

22

  

A Bizottság 188/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

26

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/167/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 18.) a hasított sertések osztályozásának Szlovéniában engedélyezett módszereiről szóló 2005/879/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 554. számú dokumentummal történt)

28

  

2008/168/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 20.) az európai vidékfejlesztési hálózat szervezeti felépítésének megállapításáról

31

  

2008/169/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 22.) a hasított sertések romániai osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 676. számú dokumentummal történt)

34

  

2008/170/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 27.) az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) végrehajtására irányuló 2008. évi munkaterv elfogadásáról, valamint a program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról (1)

36

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/171/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUSEC/1/2008 határozata (2008. február 12.) a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetőjének kinevezéséről

63

  

2008/172/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság CHAD/1/2008 határozata (2008. február 13.) a harmadik államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról

64

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. február 4-i 101/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 31., 2008.2.5.)

65

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office