Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 55
51. évfolyam
2008. február 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 171/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre történő kiterjesztésről szóló 71/97/EK rendelet hatályban tartásáról

1

 

*

A Tanács 172/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a Kínai Népköztársaságból, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámról, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

6

  

A Bizottság 173/2008/EK rendelete (2008. február 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

 

*

A Bizottság 174/2008/EK rendelete (2008. február 27.) a Kínai Népköztársaságból, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium importjára alkalmazandó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló 994/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról

23

  

A Bizottság 175/2008/EK rendelete (2008. február 27.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. februári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

25

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/166/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 13.) – Állami támogatás C 39/06 (ex NN 94/05) – Az első részvényesek támogatási rendszerének megvalósítása az Egyesült Királyságban (az értesítés a C(2007) 5398. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office