Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 52
51. évfolyam
2008. február 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 170/2008/EK rendelete (2008. február 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve (2008. február 20.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/161/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 22.) Izraelben a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/696/EK határozattól való eltérésről (az értesítés a C(2008) 679. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2008/162/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 26.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 743. számú dokumentummal történt) (1)

25

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office