Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 48
51. évfolyam
2008. február 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 150/2008/EK rendelete (2008. február 18.) a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára a 130/2006/EK rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedések hatályának módosításáról

1

  

A Bizottság 151/2008/EK rendelete (2008. február 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 152/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

6

  

A Bizottság 153/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

7

  

A Bizottság 154/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

9

 

*

A Bizottság 155/2008/EK rendelete (2008. február 21.) egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

12

 

*

A Bizottság 156/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a 109/2007/EK rendeletnek a monenzin-nátrium (Coxidin) takarmányadalék minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (1)

14

 

*

A Bizottság 157/2008/EK rendelete (2008. február 21.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról

16

 

*

A Bizottság 158/2008/EK rendelete (2008. február 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salate von der Insel Reichenau (OFJ), Gurken von der Insel Reichenau (OFJ), Feldsalat von der Insel Reichenau (OFJ), Tomaten von der Insel Reichenau (OFJ))

17

 

*

A Bizottság 159/2008/EK rendelete 2008. február 21. a 800/1999/EK és a 2090/2002/EK rendeletnek az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek kivitelekor elvégzett fizikai ellenőrzések tekintetében történő módosításáról

19

 

*

A Bizottság 160/2008/EK rendelete (2008. február 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Pane di Matera (OFJ), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (OEM))

27

  

A Bizottság 161/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

29

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/150/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 12.) az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

31

  

2008/151/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 12.) az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az Elefántcsontpart halászati övezeteiben folytatandó halászatról szóló halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2007. július 1-jétől2013. június 30-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

37

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontpart halászati övezeteiben folytatandó halászatról szóló halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2007. július 1-jétől2013. június 30-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról

39

  

Halászati partnerségi megállapodás az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség között

41

  

Jegyzőkönyv az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontpart partjainál folytatandó halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2007. július 1-jétől2013. június 30-ig terjedő időszakra történő megállapításáról

46

  

2008/152/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 18.) a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és két spanyol póttagjának kinevezéséről

64

  

Bizottság

  

2008/153/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 13.) – C 37/2006 (ex NN 91/2005) számú állami támogatás – Halászhajó-korszerűsítési program megvalósítása az Egyesült Királyságban (az értesítés a C(2007) 5395. számú dokumentummal történt) (1)

65

  

2008/154/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 13) – C 38/2006 (ex NN 93/2005) számú állami támogatás – Halfeldolgozó üzemek fejlesztését célzó rendszer megvalósítása az Egyesült Királyságban (az értesítés a C(2007) 5397. számú dokumentummal történt) (1)

71

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 24. számú előírása – Egységes rendelkezések: I. A kompressziós gyújtású (dízelüzemű) motorok jóváhagyása a látható szennyező anyagok kibocsátása tekintetében – II. A gépjárművek jóváhagyása a jóváhagyott típusú dízelmotorok beszerelése tekintetében – III. A dízelmotorral felszerelt gépjárművek jóváhagyása a motor által kibocsátott látható szennyező anyagok tekintetében – IV. A dízelmotorok teljesítményének mérése

77

 

*

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 101. előírása – Egységes feltételek csak belső égésű motorral vagy hibridhajtású elektromos motorral felszerelt személygépkocsik jóváhagyására szén-dioxid-kibocsátásuk és üzemanyag-fogyasztásuk mérése és/vagy elektromosenergia-fogyasztásuk és elektromos hatósugaruk mérése szempontjából, és M1 és N1 kategóriájú csak elektromos meghajtású járművek jóváhagyására az elektromosenergia-fogyasztás és elektromos hatósugár szempontjából

78

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (  HL L 406., 2006.12.30.)

82

 

*

Helyesbítés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2006. december 13-i 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelethez (  HL L 390., 2006.12.30.)

88

 

*

Helyesbítő jegyzőkönyv a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló, Luxemburgban 2005. június 25-én aláírt megállapodáshoz és záróokmányhoz (  HL L 209., 2005.8.11.)

89

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office