Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 45
51. évfolyam
2008. február 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/126/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) az Egyesült Királyság által végrehajtani tervezett „Investbx”-nek nyújtandó C 36/2005. számú támogatásról (az értesítés a C(2006) 5808. számú dokumentummal történt) (1)

1

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office