Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 44
51. évfolyam
2008. február 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 143/2008/EK rendelete (2008. február 12.) az 1798/2003/EK rendeletnek a közigazgatási együttműködés bevezetése, valamint a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére, a különös szabályozásra és a hozzáadottértékadó-visszatérítésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információcsere tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 144/2008/EK rendelete (2008. február 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 145/2008/EK rendelete (2008. február 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

9

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/8/EK irányelve (2008. február 12.) a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

11

 

*

A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról

23

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/138/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 19.) a trágyáról szóló rendelet (C 12/1999) szerinti kompenzációkra nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 6777. számú dokumentummal történt)

29

  

2008/139/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 21.) Rheinland-Pfalzban a meredek lejtőkön folytatott szőlőművelés ésszerűsítését célzó beruházások előmozdításához nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 4462. számú dokumentummal történt)

31

  

2008/140/EK

 
 

*

A Bizottság határozata 2007. december 21. a Maltacarrión, SA által Kasztília és León autonóm körzet területén működtetett malátacsíráztatóval kapcsolatos beruházásokat ösztönző állami támogatásról (C 48/2005) (az értesítés a C(2007) 6897. számú dokumentummal történt)

32

  

2008/141/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 25.) az Izar számára Spanyolország által végrehajtott C 47/2003 (ex NN 49/2003) számú intézkedésekre vonatkozóan (az értesítés a C(2007) 4298. számú dokumentummal történt) (1)

33

  

2008/142/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. szeptember 25.) a Lengyelország által a Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA számára nyújtott C 32/2006 (ex N 179/2006) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 4310. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office