Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 43
51. évfolyam
2008. február 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 140/2008/EK rendelete (2007. november 19.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

1

  

A Bizottság 141/2008/EK rendelete (2008. február 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

  

A Bizottság 142/2008/EK rendelete (2008. február 18.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 129/2008/EK rendelet módosításáról

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/127/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. november 13.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, Montenegró közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló 8. jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról

9

  

Megállapodás levélváltás formájában az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, Montenegró közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló 8. jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról

11

  

2008/128/EK

 
 

*

Az EK–Montenegró ideiglenes bizottság 1/2008 határozata (2008. január 22.) az eljárási szabályzatáról, és benne az EK–Montenegró albizottságok hatásköréről és rendszeréről

16

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/129/KKBP együttes fellépése 2008. február 18. az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

19

 

*

A Tanács 2008/130/KKBP együttes fellépése (2008. február 18.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

22

 

*

A Tanács 2008/131/KKBP együttes fellépése (2008. február 18.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

26

 

*

A Tanács 2008/132/KKBP együttes fellépése (2008. február 18.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

30

 

*

A Tanács 2008/133/KKBP együttes fellépése 2008. február 18. az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

34

 

*

A Tanács 2008/134/KKBP határozata (2008. február 18.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

38

 

*

A Tanács 2008/135/KKBP közös álláspontja (2008. február 18.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

39

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatározásáról szóló 2005/446/EK határozat módosításáról szóló, 2007. november 26-i 2007/792/EK határozatához (  HL L 320., 2007.12.6.)

40

 

*

Helyesbítés a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítéséről szóló, 2007. június 11-i 700/2007/EK tanácsi rendelethez (  HL L 161., 2007.6.22.)

40
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office