Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 42
51. évfolyam
2008. február 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 134/2008/EK rendelete (2008. február 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 135/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a gabonaágazatban 2008. február 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

  

A Bizottság 136/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a tunéziai vámkontingens keretén belüli olívaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

6

  

A Bizottság 137/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 

*

A Bizottság 138/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a Kínai Népköztársaságból származó okoumé rétegelt lemez behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

9

 

*

A Bizottság 139/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I., II., III., V. és VII. mellékletének módosításáról

11

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/14/EK irányelve (2008. február 15.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

43

 

*

A Bizottság 15/2008/EK irányelve (2008. február 15.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a klotianidin hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (1)

45

 

*

A Bizottság 16/2008/EK irányelve (2008. február 15.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az etofenprox hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

48

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/119/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 12.) a Horvátországgal létrejött csatlakozási partnerségben szereplő elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/145/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

51

  

Bizottság

  

2008/120/EK

 
 

*

A Bizottság határozata 2008. február 7. a 88/407/EGK tanácsi irányelv, valamint a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeiről szóló 2004/639/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 409. számú dokumentummal történt) (1)

63

  

Európai Központi Bank

  

2008/121/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2007. december 17.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2006/17 határozat módosításáról (EKB/2007/21)

83

  

IRÁNYMUTATÁSOK

  

Európai Központi Bank

  

2008/122/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. december 17.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2006/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2007/20)

85

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/123/KKBP együttes fellépése (2008. február 4.) az Európai Unió koszovói különleges képviselőjének kinevezéséről

88

 

*

A Tanács 2008/124/KKBP együttes fellépése (2008. február 4.) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról, EULEX KOSOVO

92

  

2008/125/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX/1/2008 határozata (2008. február 7.) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetőjének kinevezéséről

99

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office