Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 36
51. évfolyam
2008. február 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 118/2008/EK rendelete (2008. február 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 119/2008/EK rendelete (2008. február 7.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/102/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 1.) a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikke (1) bekezdésében említett küszöbértékek felülvizsgálatáról

5

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/103/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. február 4.) a gabonafélékben, valamint egyes egyéb növényi eredetű termékekben és felületükön található megengedett növényvédőszermaradék-határértékre vonatkozó előírásnak való megfelelést biztosító 2008. évi összehangolt közösségi ellenőrzési programról és a 2009. évi nemzeti ellenőrzési programokról (az értesítés a C(2008) 369. számú dokumentummal történt) (1)

7

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/104/KKBP közös álláspontja (2008. február 8.) a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (MK) szélsőségeseivel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/133/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról és módosításáról

16

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office