Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 33
51. évfolyam
2008. február 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 111/2008/EK rendelete (2008. február 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 112/2008/EK rendelete (2008. február 6.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Nošovické kysané zelí (OEM), Pardubický perník (OFJ), Aceite del Baix Ebre-Montsià vagy Oli del Baix Ebre-Montsià (OEM))

3

 

*

A Bizottság 113/2008/EK rendelete (2008. február 6.) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló 1979/2006/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 114/2008/EK rendelete (2008. február 6.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/98/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2007. december 6.) a piperazin; ciklohexán; metilén-difenil-diizocianát; but-2-in-1,4-diol; metil-oxirán; anilin; 2-etilhexilakrilát; 1,4-diklórbenzén 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tert-butil-aceto-fenon; di-(2-etilhexil)-ftalát; fenol; 5-tercbutil-2,4,6-trinitro-m-xilén nevű anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentő intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 5901. számú dokumentummal történt) (1)

8

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office