Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 31
51. évfolyam
2008. február 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 99/2008/EK rendelete (2008. február 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 100/2008/EK rendelete (2008. február 4.) a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet mintagyűjtemények és a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó bizonyos alaki követelmények tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 101/2008/EK rendelete (2008. február 4.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 102/2008/EK rendelete (2008. február 4.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő, nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról – Prosciutto di Parma (OEM)

29

 

*

A Bizottság 103/2008/EK rendelete (2008. február 4.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról – Mozzarella di Bufala Campana (OEM)

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/93/EK

 
 

*

Az EU-Mexikó vegyes tanács 1/2008 határozata (2008. január 15.) a kölcsönös elismerésről szóló megállapodások tárgyalási keretének létrehozásáról szóló 2/2001 vegyes tanácsi határozat 9. cikkének végrehajtásáról

32

  

Bizottság

  

2008/94/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. január 25.) az Európai Közösség nevében a Francia Köztársaság kormánya és Ő Főméltósága a Monacói Herceg kormánya közötti monetáris megállapodás A. mellékletének naprakésszé tételéről

34

  

2008/95/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. január 25.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a makaronéziai bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, első alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2008) 286. számú dokumentummal történt)

39
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office