Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 30
51. évfolyam
2008. február 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 71/2008/EK rendelete (2007. december 20.) a Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról (1)

1

 

*

A Tanács 72/2008/EK rendelete (2007. december 20.) az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról

21

 

*

A Tanács 73/2008/EK rendelete (2007. december 20.) az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozásáról (1)

38

 

*

A Tanács 74/2008/EK rendelete (2007. december 20.) a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról

52

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office