Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 29
51. évfolyam
2008. február 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 96/2008/EK rendelete (2008. február 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 97/2008/EK rendelete (2008. február 1.) a finomítóüzemek 2007/2008-as gazdasági év során történő ellátására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor kiegészítő mennyiségének meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 98/2008/EK rendelete (2008. február 1.) egyes rendeleteknek egyes marha- és borjúhústermékek Kombinált Nómenklatúra szerinti kódjai tekintetében történő módosításáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/90/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 10.) a Szlovénia által a Novoles Lesna Industrija Straža d.d. javára nyújtani kívánt C 20/06 (ex NN 30/06) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 3223. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2008/91/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 10.) a C 19/06 (ex NN 29/06) számú, Szlovénia által a Javor Pivka Lesna Industrija d.d. részére nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 3227. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2008/92/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. július 10.) az olasz állam által a szardíniai hajózás részére nyújtott C 23/96 (NN 181/95) és C 71/97 (N 144/97) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 3257. számú dokumentummal történt) (1)

24

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office