Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 28
51. évfolyam
2008. február 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 87/2008/EK rendelete (2008. január 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 88/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 89/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 90/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

  

A Bizottság 91/2008/EK rendelete (2008. január 31.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

8

  

A Bizottság 92/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a gabonaágazatban 2008. február 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 93/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2008. évi vámmentesség ideiglenes felfüggesztésének visszavonásáról

12

  

A Bizottság 94/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

14

  

A Bizottság 95/2008/EK rendelete (2008. január 31.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/87/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 30.) az Európai Közösség és az Egyesült Arab Emírségek között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

20

  

Megállapodás az Európai Közösség és az Egyesült Arab Emírségek között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

21

  

Bizottság

  

2008/88/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. január 28.) a 2005/59/EK határozatnak a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv szlovákiai területi hatálya tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 319. számú dokumentummal történt)

34

  

Európai Központi Bank

  

2008/89/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2007. december 31.) az Európai Központi tőkéjének a Ciprusi Központi Bank és a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta általi befizetéséről, a Ciprusi Központi Bank és a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az Európai Központi Bank számára történő átadásáról, valamint a Ciprusi Központi Bank és a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta az Európai Központi Bank tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2007/22)

36
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office