Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 27
51. évfolyam
2008. január 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 84/2008/EK rendelete (2008. január 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 85/2008/EK rendelete (2008. január 30.) a juh- és kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó különleges feltételekről (kodifikált változat)

3

 

*

A Bizottság 86/2008/EK rendelete (2008. január 30.) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról (1)

8

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/5/EK irányelve (2008. január 30.) a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről (kodifikált változat) (1)

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/84/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. január 22.) a Németországi Szövetségi Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazására történő felhatalmazásáról

17

  

2008/85/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. január 28.) a Régiók Bizottsága két spanyol póttagjának kinevezéséről

20

  

Bizottság

  

2008/86/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással létrehozott mezőgazdasági vegyes bizottság 1/2008 határozata (2008. január 15.) a 4. melléklet függelékeinek módosításáról

21

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office