Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 25
51. évfolyam
2008. január 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 78/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a közös agrárpolitika keretében kidolgozott távérzékelési alkalmazások segítségével a Bizottság által a 2008–2013 közötti időszakban meghozandó intézkedésekről

1

 

*

A Tanács 79/2008/EK rendelete (2008. január 28.) az egyes ESZAK- és EK-acéltermékek Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból az Európai Közösségbe történő kiviteléről (kettős ellenőrzési rendszer) szóló 152/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

  

A Bizottság 80/2008/EK rendelete (2008. január 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 81/2008/EK rendelete (2008. január 29.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

6

 

*

A Bizottság 82/2008/EK rendelete (2008. január 28.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításának figyelembevétele céljából a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/82/EK

 
 

*

Az EK–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanács 1/2007 határozata (2007. december 20.) az EK–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság stabilizációs és társulási megállapodása (acéltermékekről szóló) 2. jegyzőkönyvének módosításáról

10

  

2008/83/EK

 
 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 4/2007 határozata (2007. december 20.) az AKCS–EK partnerségi megállapodás Dél-Afrikáról szóló 3. jegyzőkönyvének módosításáról

11
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office