Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 23
51. évfolyam
2008. január 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 63/2008/EK rendelete (2008. január 21.) az Indiából származó dihidro-mircenol behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 64/2008/EK rendelete (2008. január 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 65/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalával kapcsolatos, 2008-ra és az azt követő évekre vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról

9

 

*

A Bizottság 66/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, egyes Norvégiából származó áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2008. évi vámkontingens megnyitásáról

11

 

*

A Bizottság 67/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

13

  

A Bizottság 68/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

  

A Bizottság 69/2008/EK rendelete (2008. január 25.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. januári alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

17

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK Határozata (2008. január 15.) a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről

21

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/76/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. január 21.) a Nemzetközi Kakaótanácsban a 2001. évi, kakaóról szóló nemzetközi megállapodás hatályának meghosszabbításával kapcsolatban a Közösség által képviselendő álláspontról

27

  

Bizottság

  

2008/77/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. január 25.) a Bulgáriában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására, valamint e vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló 2008. évi tervek jóváhagyásáról (az értesítés a C(2008) 270. számú dokumentummal történt)

28

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/78/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. január 10.) az euróra történő jövőbeli átállások megkönnyítését célzó intézkedésekről (az értesítés a C(2007) 6912. számú dokumentummal történt)

30
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office