Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 22
51. évfolyam
2008. január 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 57/2008/EK rendelete (2008. január 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 58/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 712/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 59/2008/EK rendelete (2008. január 24.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 91. alkalommal történő módosításáról

4

 

*

A Bizottság 60/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a teljesen vagy félig hántolt rizs behozatali vámkontingensének a 2008. évi alidőszakokra való felosztása tekintetében a 327/98/EK rendelettől való eltérésről

6

 

*

A Bizottság 61/2008/EK rendelete (2008. január 24.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a dinoproston tekintetében történő módosításáról (1)

8

  

A Bizottság 62/2008/EK rendelete (2008. január 24.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/74/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. október 9.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

11

  

Kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából

13

  

2008/75/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. január 21.) a Nemzetközi Kávétanácsban a kávéról szóló 2007. évi nemzetközi megállapodás letéteményesének kijelölésével kapcsolatban a Közösség által képviselendő álláspontról

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2007. augusztus 29-i 2007/53/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 226., 2007.8.30.)

21

 

*

Helyesbítés a 94/39/EK irányelvnek az ellési bénulás csökkentésére szánt takarmányok vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2008. január 9-i 2008/4/EK bizottsági irányelvhez (EGT-vonatkozású szöveg) (  HL L 6., 2008.1.10.)

21

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office