Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 20
51. évfolyam
2008. január 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005 rendelet és a 2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról

1

  

A Bizottság 56/2008/EK rendelete (2008. január 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/72/Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 22.) az ITER-megállapodás, az ITER-szervezet részére kiváltságok és mentességek nyújtásáról szóló megállapodás és a tágabb megközelítés keretében folytatandó tevékenységekről szóló megállapodás Svájc területére való alkalmazásáról, valamint Svájcnak a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásban való tagságáról szóló, az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) és a Svájci Államszövetség (Svájc) közötti megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről

11

  

2008/73/EK, Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) a közösségi polgári védelmi mechanizmus kialakításáról szóló 2007/779/EK, Euratom tanácsi határozatnak a végrehajtási szabályairól szóló 2004/277/EK, Euratom határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6464. számú dokumentummal történt) (1)

23

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 169., 2000.7.10.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 29. kötet, 258. o.)

35

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office