Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 13
51. évfolyam
2008. január 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 26/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 27/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a Thaiföldön kívüli egyes harmadik országokból származó, a 07141091, 07141099, 07149011 és 07149019 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó egyes éves vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (kodifikált változat)

3

  

A Bizottság 28/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a gabonaágazatban 2008. január 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

15

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/49/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 12.) a belső piaci információs rendszernek (IMI) a személyes adatok védelme tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2007) 6306. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2008/50/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) az Aarhusi Egyezményről szóló 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az igazgatási aktusok belső felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

24

  

2008/51/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) az ICES IIa (közösségi vizek), IV és VIId övezetben tölthető többletnapok Belgium számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2007) 6541. számú dokumentummal történt)

27

  

2008/52/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 6554. számú dokumentummal történt) (1)

29

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office